گالری

شرکت آیریک انرژی کوشا به پشتوانه نیروهای متعهد و کاردان در زمینه تامین تجهیزات صنایع با دانش فنی و تجربه طولانی ضمن آشنایی و ارتباط نزدیک با تولید کنندگان داخلی و خارجی و همچنین موجودی انبار داخل همواره تلاش نموده تا با شناخت تنوع نیاز مشتریان در صنایع مختلف کشور با ارائه خدمات متمایز و رعایت اصول حرفه ای بعنوان شریک تجاری و مورد اطمینان کارفرمایان محترم قرار گیرد، در این راستا آیریک انرژی کوشا موفق به ایجاد ارتبــاط با شرکت های ملـی و خصوصـی فعـال در زمینه هـای نـفت و گاز، پالایـش و پـتروشیمی، نیروگـاه و سـدسازی، کارخانـه جـات، صنایـع فولاد و سـاختمانی شـده است از مهمترین اهداف استراتژیک شـرکت آیـریک انـرژی کوشا پاسخگویی سـریع، ارائه مشخصات فنـی و مدارک کیفی، رعایت استاندارد های بین المللی، تحویل و بسته بندی اقلام، مجموعا در قالب قیمت مناسب و کوتاهـترین زمـان تـحویل می باشد که با پیروی از این اصول موفق به تداوم هـمکاری های سابق شده و در پـی گسترش فعالیت و ارائه هر چه بـهتر ایـن خدمات می باشد.

شرکت آیریک انرژی کوشا به پشتوانه نیروهای متعهد و کاردان در زمینه تامین تجهیزات صنایع با دانش فنی و تجربه طولانی ضمن آشنایی و ارتباط نزدیک با تولید کنندگان داخلی و خارجی و همچنین موجودی انبار داخل همواره تلاش نموده تا با شناخت تنوع نیاز مشتریان در صنایع مختلف کشور با ارائه خدمات متمایز و رعایت اصول حرفه ای بعنوان شریک تجاری و مورد اطمینان کارفرمایان محترم قرار گیرد، در این راستا آیریک انرژی کوشا موفق به ایجاد ارتبــاط با شرکت های ملـی و خصوصـی فعـال در زمینه هـای نـفت و گاز، پالایـش و پـتروشیمی، نیروگـاه و سـدسازی، کارخانـه جـات، صنایـع فولاد و سـاختمانی شـده است از مهمترین اهداف استراتژیک شـرکت آیـریک انـرژی کوشا پاسخگویی سـریع، ارائه مشخصات فنـی و مدارک کیفی، رعایت استاندارد های بین المللی، تحویل و بسته بندی اقلام، مجموعا در قالب قیمت مناسب و کوتاهـترین زمـان تـحویل می باشد که با پیروی از این اصول موفق به تداوم هـمکاری های سابق شده و در پـی گسترش فعالیت و ارائه هر چه بـهتر ایـن خدمات می باشد.